Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Quả quyết

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Quả quyết và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Quả quyết nhé!

Nghĩa của từ “Quả quyết": không hề do dự, một cách chắc chắn.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Quả quyết

- Đồng nghĩa: quyết đoán, kiên quyết.

- Trái nghĩa: do dự, chần chừ.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Quả quyết

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Anh ta là một người quyết đoán trong công việc.

- Cô ấy kiên quyết theo đuổi ước mơ làm họa sĩ của mình.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Bạn tôi do dự không biết lựa chọn chiếc váy nào.

- Tôi rất không thích người hay chần chừ không quyết đoán.

Đỗ Xuân Quỳnh
7/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question