Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Quê hương

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Quê hương và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Quê hương nhé!

Nghĩa của từ “Quê hương": quê hương mình, là nơi có sự gắn bó tự nhiên về tình cảm


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Quê hương

- Đồng nghĩa: quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn.

- Trái nghĩa: kẻ thù.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Quê hương

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Quê quán của cậu ấy ở tận trong miền Nam.

- Quê cha đất tổ là nơi mãi in sâu trong tâm trí của em và biết bao bao người.

- Nơi này chính là nơi chôn rau cắt rốn của mình.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Môn toán là kẻ thù của tôi.

Đỗ Xuân Quỳnh
7/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question