Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Đơn giản

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Đơn giản và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Đơn giản nhé!

Nghĩa của từ “Đơn giản”: không có nhiều thành phần hoặc nhiều mặt, không rắc rối.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Đơn giản

- Đồng nghĩa: thô sơ.

- Trái nghĩa: phức hợp, phức tạp, tinh vi.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Đơn giản

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Người lính chở hàng hóa bằng những phương tiện vận tải thô sơ.

- Món đồ này được chế tạo rất thô sơ. 


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Em ở gần khu đô thị phức hợp.

- Dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều chủng mới.

- Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

- Bài toán này thật phức tạp. 

Đỗ Xuân Quỳnh
17/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question