Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Dối trá

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Dối trá và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Dối trá nhé!

Nghĩa của từ “Dối trá”: Giả dối, có ý lừa lọc.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Dối trá

- Đồng nghĩa: giả dối, gian lận, lừa đảo,...

- Trái nghĩa: thành thật, thật thà, trung thực,...


Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Người đàn ông ấy luôn nói ra những lời giả dối. 

- Chỉ vì gian lận trong khi làm bài thi toán nên An bị điểm kém.

- Những tên lừa đảo đã bị bắt.

- Tôi đã không còn người bạn nào bởi vì họ sống quá giả dối. 

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Dối trá

Đặt câu với từ trái nghĩa

- Chi đã rất thành thật với cô giáo về lí do không làm bài tập về nhà của mình.

- Quốc là người thật thà.

- Trung thực là một đức tính tốt của con người.

Đỗ Xuân Quỳnh
16/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question