Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Đói

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Đói và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Đói nhé!

Nghĩa của từ “Đói: có cảm giác cồn cào, khó chịu khi đang thấy cần ăn mà chưa được ăn hoặc chưa được ăn đủ.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Đói

- Trái nghĩa: no, no nê.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Đói

Đặt câu với từ trái nghĩa

- Em bé ăn no căng bụng.

- Hôm nay chúng được một bữa no nê.

- Không nên ăn quá no. 

- Mỗi khi tết đến, tôi được ăn no nê với biết bao những món ngon.

Đỗ Xuân Quỳnh
16/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question