Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thiện nhân

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thiện nhân và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Thiện nhân nhé!

Nghĩa của từ “Thiện nhân": người tốt, người sống lương thiện.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thiện nhân

- Đồng nghĩa: người tốt.

- Trái nghĩa: ác nhân, kẻ ác, kẻ xấu, người xấu.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thiện nhân

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Cậu ấy là người tốt, thường xuyên giúp đỡ tôi trong học tập.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Những  ác nhân luôn phải chịu xử phạt cho hành động của chính mình.

- Kẻ ác trong phim bao giờ cũng cố gắng giấu mình.

- Cô ấy luôn đinh ninh rằng hắn ta là kẻ xấu.

- Chỉ có những người xấu mới đi ăn trộm.

Đỗ Xuân Quỳnh
20/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question