Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thành tích

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thành tích và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Thành tích nhé!

Nghĩa của từ “Thành tích": kết quả tốt đẹp do nỗ lực mà đạt được.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thành tích

- Đồng nghĩa: thành quả, thành tựu, kết quả.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thành tích

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Tôi đã gặt hái được nhiều thành quả trong đời.

- Những thành tựu mà tôi đạt được đều là xứng đáng cho những nỗ lực mà tôi bỏ ra.

- Kết quả cuối cùng của ban giám khảo sẽ quyết định liệu tôi có thể đạt được giải hay không.

Đỗ Xuân Quỳnh
20/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question