Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thanh bình

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thanh bình và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Thanh bình nhé!

Nghĩa của từ “Thanh bình": (đời sống chung) yên vui trong cảnh hoà bình.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thanh bình

- Đồng nghĩa: thái bình, yên bình .

- Trái nghĩa: náo động, sôi nổi, xôn xao, bất ổn.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thanh bình

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Giờ đây đất nước đã thái bình, người dân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

- Cuộc sống ở quê bao giờ cũng yên bình.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Tiếng náo động của nhà bên khiến tôi không tài nào ngủ được.

- Lớp em bao giờ cũng được khen vì tích cực sôi nổi phát biểu bài.

- Cả làng xôn xao bàn tán về vấn đề nào đó.

- Cuộc sống của cậu ấy bây giờ rất bất ổn.

Đỗ Xuân Quỳnh
20/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question