Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Mong manh

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Mong manh và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Mong manh nhé!

Nghĩa của từ “Mong manh"ở trạng thái có rất ít, không bao nhiêu, mà lại không bền chắc, dễ mất đi cũng dễ tan biến.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Mong manh

- Đồng nghĩa: mỏng manh, phong phanh, phong thanh.

- Trái nghĩa: kiên cố, vững chắc, bền vững.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Mong manh

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Mỗi khi ra đường cô ấy đều mặc đồ mỏng manh

- Dáng người của cô ấy rất mảnh mai.

- Tôi nghe phong phanh người ta nói gì đó không hay về bạn.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Cây cầu này được xây dựng vô cùng kiên cố.

- Cô ấy có tình yêu vô cùng bền vững.

- Ngôi nhà được xây rất vững chắc.

Đỗ Xuân Quỳnh
2/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question