Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Lạc quan

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Lạc quan và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Lạc quan nhé!

Nghĩa của từ “Lạc quan": có cái nhìn, thái độ tin tưởng ở tương lai tốt đẹp.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Lạc quan

- Đồng nghĩa: hi vọng, kỳ vọng, yêu đời, niềm tin.

- Trái nghĩa: bi quan, ảm đạm, tuyệt vọng.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Lạc quan

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Tôi luôn hi vọng mọi người đều có được một cuộc sống tốt đẹp.

- Tôi đã đặt hết kỳ vọng vào bài thi lần này.

- Linh vẫn luôn yêu đời và yêu cuộc sống.

- Chúng tôi luôn có niềm tin vào một tương lai tươi sáng.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Nguyệt sống rất bi quan.

- Bầu trời hôm nay thật ảm đạm.

- Hoa tuyệt vọng vì không tìm được công việc nào trên thành phố.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question