Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Đáp

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Đáp và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Đáp nhé!

Nghĩa của từ “Đáp”: biểu thị bằng hành động, thái độ tương xứng với việc làm, thái độ (thường là tốt) của người khác đối với mình.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Đáp 

- Đồng nghĩa: đối đáp, thưa, trả lời.

- Trái nghĩa: hỏi, khảo.

ìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Đáp và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Đáp

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Trạng Tí có khả năng đối đáp rất khéo léo.

- Những bạn nhỏ hư là bạn nhỏ không chịu thưa gửi với người lớn. 

- Câu hỏi này có rất nhiều cách trả lời.

- Phải trả lời khôn khéo để không làm phật lòng cấp trên. 


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Mẹ thường hỏi giá trước khi mua hàng.

- Công an chưa khảo mà chúng đã sợ hãi khai ra kẻ chủ mưu.

- Bài kiểm tra khảo sát đầu năm rất khó. 

- Cô giáo thường gọi em lên trả lời câu hỏi. 

Đỗ Xuân Quỳnh
16/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question