Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Có ích

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Có ích và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Có ích nhé!

Nghĩa của từ “Có ích": dùng được, làm được việc, không phải là vô ích.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Có ích

- Đồng nghĩa: hữu dụng, hữu ích.

- Trái nghĩa: vô ích, vô tích sự, vô bổ, vô dụng.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Có ích

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Google rất hữu dụng cung cấp vô số thông tin cho người học sinh, sinh viên,…

- Điện thoại, máy tính thông minh là những món đồ hữu ích giúp cho cuộc sống của con người trở nên hiện đại, dễ dàng hơn.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Quyển sách này thật vô ích!

- Hắn ta là kẻ vô tích sự, không làm được bất cứ điều gì.

- Bạn thân tôi toàn xem những thứ vô bổ.

- Máy tính của tôi đã quá cũ nó trở nên vô dụng so với những chiếc máy tính đờ mới.

Đỗ Xuân Quỳnh
3/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question