Phiếu học tập Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Tìm hiểu nhân vật Vũ Như Tô

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là một tác phẩm có rất nhiều sự phát triển tâm lí nhân vật xuất sắc. Hãy cùng trả lời những câu hỏi Phiếu học tập Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Tìm hiểu nhân vật Vũ Như Tô nhé!


Phiếu học tập Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Tìm hiểu nhân vật Vũ Như Tô

Phiếu học tập Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Tìm hiểu nhân vật Vũ Như Tô

Trả lời Phiếu học tập Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Tìm hiểu nhân vật Vũ Như Tô

- Nhân vật Vũ Như Tô:

+ Tài năng:

- “ngàn năm chưa dễ có một”

- “chỉ vẩy bút là chim hoa đã hiện lên”, “sai khiến gạch đá như viên tướng cầm quân, có thể xây dựng lâu đài cao cả, nóc vờn mây mà không hề tính sai một viên gạch nhỏ”

+ Tính cách:

- Cương trực, thẳng thắn

- Không hám danh lợi, tiền bạc

+ Lí tưởng: Ông muốn xây dựng cho đất nước một tòa lâu đài to lớn, vĩ đại và bền vững mãi với thời gian: “bền như trăng sao” để “dân ta nghìn thu còn hãnh diện”

+ Bài học cuộc sống qua nhân vật: Chúng ta phải sống bằng những lí tưởng của bản thân, không thể để những lợi ích trước mắt che mờ đi ý chí của bản thân. Luôn kiên định theo đuổi những lí tưởng của bản thân dù cho có những khó khăn, bất trắc sẽ có thể ập tới khiến tính mạng ta cũng sẽ bị đe dọa. Thế nhưng dù sống hết mình với lí tưởng, hoài bão của bản thân cũng phải nhìn vào hiện trạng thực tế của cuộc sống. Nếu như chúng ta cứ cố gắng với theo những thứ ở quá khả năng của mình không chỉ có bản thân chúng ta bị thiệt hại, mà còn có thể ảnh hưởng tới cả những người xung quanh.

Vũ Hồng Nhung
29/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question