Phiếu học tập Một thời đại trong thi ca Tìm hiểu tinh thần Thơ mới

Thơ mới là một phong trào thơ nổi bật cũng như có sức ảnh hưởng nhất của thơ ca Việt Nam. Hãy cùng trả lời những câu hỏi Phiếu học tập Một thời đại trong thi ca Tìm hiểu tinh thần Thơ mới nhé!


Phiếu học tập Một thời đại trong thi ca Tìm hiểu tinh thần Thơ mới

Phiếu học tập Một thời đại trong thi ca Tìm hiểu tinh thần Thơ mới

Trả lời Phiếu học tập Một thời đại trong thi ca Tìm hiểu tinh thần Thơ mới

- Cái Ta trong Thơ cũ và cái Tôi trong Thơ mới:

+ Cái Ta trong Thơ cũ: Cái Ta thường thể hiện cho cái tôi của cả một tập thể. Không những vậy còn thường nhắc tới những tư tưởng về quốc gia, về gia đình, về cộng đồng cũng như ý chí đóng góp công sức của mình cho vua, cho nước. Cái Ta trong thơ ca Trung đại đã xuất hiện từ lâu, được mọi người trọng dụng nên giữ vai trò quan trọng, cốt lõi trong suy nghĩ văn chương từ xa xưa. Tuy chưa biến mất nhưng đã tạm thời bị lắng xuống bởi phong trào thơ ca mới.

+ Cái Tôi trong Thơ mới: Cái Tôi trong phong trào Thơ mới là một yếu tố đặc biệt xuất hiện trong thơ ca Việt Nam. Cái Tôi thể hiện cho riêng một cá nhân, một chủ thể riêng biệt, không gắn liền bản thân của tác giả với bất kì ai. Cái Tôi cũng thường thể hiện những tư tưởng của cá nhân đối với những vấn đề của cộng đồng. Tuy đã xuất hiện từ lâu, thế nhưng cái tôi cá nhân lại không được coi trọng như cái Ta chung của cộng đồng. Chỉ tới khi phong trào Thơ mới xuất hiện thì cái Tôi mới có được vị trí xứng đáng với mình.

- Bi kịch của cái Tôi trong Thơ mới:

+ Khái quát: Chưa có được sự công nhận từ mọi người. Mọi người vẫn ẩn mình trong cái Ta chung của thời đại trước.

+ Cụ thể: Mọi người vẫn còn dè dặt, chưa dám thể hiện cái Tôi riêng của cá nhân mà chỉ dám đưa cái tôi của mình ẩn dật sau cái Ta chung của gia đình, của cộng đồng. Vẫn còn nhiều người nghi ngờ, cũng như không coi trọng cái Tôi riêng của cá nhân.

+ Nguyên nhân bi kịch: Tư tưởng "trung quân ái quốc" vẫn còn nặng nề trong suy nghĩ của mỗi người. Chưa có ai dám thể hiện cái Tôi riêng của mình vì sợ bị cộng đồng đánh giá. Cũng như cái Tôi riêng bị đánh giá không cao trong diễn đàn thi ca Việt Nam.

+ Nhận xét cách diễn đoạt đoạn văn: Cách diễm đạt đoạn văn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tâm sự. Đó như là một lời bộc bạch, thể hiện ra những nỗi niềm, những suy nghĩ của tác giả Hoài Thanh về sự giao thoa của thời đại mới. Cái Tôi cá nhân hay cái Ta chung của dân tộc đã có những sự khác biệt như thế nào đối với các tác giả của phong trào Thơ mới.

Vũ Hồng Nhung
29/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question