Phiếu học tập Cấu trúc của văn bản nghị luận

Văn bản nghị luận là một thể loại quan trọng trong kho tàng văn chương. Hãy cùng trả lời những câu hỏi Phiếu học tập Cấu trúc của văn bản nghị luận nhé!


Phiếu học tập Cấu trúc của văn bản nghị luận

Phiếu học tập Cấu trúc của văn bản nghị luận

Trả lời Phiếu học tập Cấu trúc của văn bản nghị luận

1. Cấu trúc của văn bản nghị luận:

a. Mở bài: Giới thiệu vấn đề, câu nói cần được nghị luận trong bài.

b. Thân bài:

+ Giải thích vấn đề (khái niệm của vấn đề)

+ Phân tích vấn đề (nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp)

+ Chứng minh (thực trạng của vấn đề ở xã hội hiện nay)

+ Bình luận (những dẫn chứng thực tế để chứng minh cho luận điểm của vấn đề)

+ Phản đề (lật ngược lại vấn đề để bàn luận)

+ Giải pháp (các biện pháp để giải quyết vấn đề)

+ Bài học (bài học cho bản thân, bài học cho cộng đồng)

c. Kết bài: Nhận định chung và đánh giá của bản thân

- Luận đề: Luận đề là mệnh đề hay thuyết coi là đúng và đưa ra để bảo vệ bằng luận cứ. Luận đề là chủ đề được nhắc đến trong văn bản nghị luận, qua đó đưa ra vấn đề để tác giả bàn luận cũng như nêu lên suy nghĩ của mình.

- Luận điểm: Luận điểm là những tư tưởng, suy nghĩ của tác giả về vấn đề được nhắc tới. Có thể là khẳng định, cũng có thể là phủ định. Được thể hiện chặt chẽ, rõ ràng, đầy tính thuyết phục.

2. Yếu tố bổ trợ trong văn bản nghị luận:

+ Thuyết minh: có tác dụng giải thích, cung cấp những thông tin, đặc điểm cơ bản cũng như học thuật của vấn đề, khái niệm, đối tượng được nhắc tới, làm cho những luận điểm càng trở nên xác thực.

+ Miêu tả: được tác giả dùng để làm rõ nét, sinh động hơn, chính xác hơn về những đối tượng có liên quan trong văn bản.

+ Tự sự: được dùng như một công cụ để kể lại những câu chuyện có thật, từ đó trở thành dẫn chứng chính xác, mang tính thuyết phục cao cho văn bản của người viết.

+ Biểu cảm: dùng để bộc lộ những cảm xúc, tình cảm, cũng như tâm tư của người viết đến tới độc giả thông qua văn bản. Qua đó, làm cho văn bản có thêm sức lôi cuốn, thuyết phục đối với người đọc.

Vũ Hồng Nhung
29/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question