Dẫn chứng về lời cảm ơn


Lời cảm ơn là gì? 

- Lời cảm ơn là lời nói bày tỏ sự cảm kích, biết ơn, ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác đối với bản thân bằng thái độ chân thành, kính trọng. 


Tại sao con người cần nói lời cảm ơn? 

- Cuộc sống mỗi con người là vòng tuần hoàn giữa cho đi và nhận lại, không ai có thể sống tách biệt mà không nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ từ người khác. 

- Khi nhận sự giúp đỡ, con người cần có thái độ, lời nói thể hiện sự cảm ơn, ghi nhận của mình đối với sự hỗ trợ đó. Điều này sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, người giúp đỡ  sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi việc mình làm được ghi nhận, tạo sự tín nhiệm đôi bên.

- Lời cảm ơn không chỉ dành cho những hành động cụ thể (trực tiếp – gián tiếp) mà còn cả những lời góp ý, khuyên dạy từ người khác. Những lời nói ấy bên cạnh khen ngợi còn là những lời chỉ ra lỗi sai, hướng dẫn khắc phục lỗi... Lời cảm ơn sẽ khuyến khích sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình khi bản thân cần được hỗ trợ. 

- Không có lời cảm ơn, mỗi chúng ta sẽ không thể hiện được sự biết ơn của mình đối với người khác, sống kém tinh tế, không xây dựng được sự yêu mến, tín nhiệm từ mọi người. 

Dẫn chứng về lời cảm ơn

Cách thức thể hiện lời cảm ơn

- Gửi thư tri ân, biết ơn đối với người đã giúp mình. 

- Có những việc làm cụ thể để thể hiện sự biết ơn của mình bên cạnh những lời nói.

- Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ đang cần sự hỗ trợ, biết cho đi mà không cần nhận lại, đặc biệt là với người từng giúp đỡ mìn


Dẫn chứng về lời cảm ơn

- Các ngày lễ lớn trong nước như ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thương binh liệt sĩ,...các ngày giỗ, lễ trong gia đình nhằm thê hiện sự biết ơn của thế hệ sau đối với thế hệ đi trước. Trong những ngày lễ này, mọi người cầu nguyện, nói lời tri ân, cảm ơn đối với những vị anh hùng dân tộc, tổ tiên của mình. 

- Lời cảm ơn đối với bố mẹ, người thân trong gia đình giúp gắn mết thành viên lại với nhau, lời cảm ơn đối với thầy cô sẽ mang lại niềm vui, sự nhiệt huyết của thầy cô đối với nghề...

- Trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm đầy gian khổ, khó khăn, Đảng và nhân dân ta đã tranh thủ sự ủng hộ của các nước yêu hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Sau khi dành lại độc lập, Đảng và nhà nước hết sức ghi nhận và cảm kích, thể hiện những lời nói chân thành, đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ đó. Tình bạn bè hữu nghị, hợp tác của nước ta cũng được đẩy mạnh, cùng nhau phát triển, hội nhập quốc tế. 


Nghị luận về lời cảm ơn trong cuộc sống

Chắc hẳn cuộc sống của mỗi chúng ta đều nhận sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, mỗi lần được hỗ trợ, ta thường bày tỏ sự biết ơn của mình bằng những hành động và lời nói thể hiện sự cảm kích, ghi nhận của mình. Vậy lời cảm ơn giữ vai trò như thế nào trong cuộc sống con người?

Lời cảm ơn có thể hiểu là lời nói bày tỏ sự cảm kích, biết ơn, ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác đối với bản thân bằng thái độ chân thành, kính trọng. Vậy tại sao con người cần phải nói lời cảm ơn? Cuộc sống mỗi con người là vòng tuần hoàn giữa cho đi và nhận lại, không ai có thể sống tách biệt mà không nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ từ người khác. Khi nhận sự giúp đỡ, con người cần có thái độ, lời nói thể hiện sự cảm ơn, ghi nhận của mình đối với sự hỗ trợ đó. Điều này sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, người giúp đỡ  sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi việc mình làm được ghi nhận, tạo sự tín nhiệm đôi bên. Lời cảm ơn không chỉ dành cho những hành động cụ thể (trực tiếp – gián tiếp) mà còn cả những lời góp ý, khuyên dạy từ người khác. Những lời nói ấy bên cạnh khen ngợi còn là những lời chỉ ra lỗi sai, hướng dẫn khắc phục lỗi... Lời cảm ơn sẽ khuyến khích sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình khi bản thân cần được hỗ trợ. Không có lời cảm ơn, mỗi chúng ta sẽ không thể hiện được sự biết ơn của mình đối với người khác, sống kém tinh tế, không xây dựng được sự yêu mến, tín nhiệm từ mọi người.

Dẫn chứng về lời cảm ơn

Sự biết ơn đã trở thành một trong những nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam. Trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm đầy gian khổ, khó khăn, Đảng và nhân dân ta đã tranh thủ sự ủng hộ của các nước yêu hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Sau khi dành lại độc lập, Đảng và nhà nước hết sức ghi nhận và cảm kích, thể hiện những lời nói chân thành, đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ đó. Tình bạn bè hữu nghị, hợp tác của nước ta cũng được đẩy mạnh, cùng nhau phát triển, hội nhập quốc tế. Ngày nay, những ngày lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thương binh liệt sĩ...hay tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia đình cũng thể hiện những lời cảm ơn của các thế hệ sau đối với thế hệ trước, tổ tiên của mình. Tuy nhiên bên cạnh những biểu hiện văn hóa ấy vẫn tồn tại một số bộ phận sống ích kỷ, chỉ biết nhận cho riêng mình mà không thể hiện sự cảm kích, biết ơn. Chúng ta nên phê phán lối sống ấy.

Là học sinh em sẽ học tập thật tốt để thể hiện sự biết ơn đối với bố mẹ, thầy cô, bên cạnh đó cũng biết thể hiện sự biết ơn của bản thân đối với những người hỗ trợ mình trong cuộc sống. 

admin
10/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question