Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Tiền phương

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Tiền phương và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Tiền phương nhé!

Nghĩa của từ “Tiền phương":vùng đang diễn ra những trận chiến đấu trực tiếp với địch; đối lập với hậu phương.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Tiền phương

- Đồng nghĩa: tiền tuyến.

- Trái nghĩa: hậu phương.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Tiền phương

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Các chiến sĩ ở tiền tuyến luôn phải đối mặt với những nguy hiểm không lường trước.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Cha mẹ luôn là hậu phương vững chắc cho con trên hành trình trinh phục ước mơ. 

Đỗ Xuân Quỳnh
11/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question