Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thành quả

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thành quả và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Thành quả nhé!

Nghĩa của từ “Thành quả": kết quả tốt đẹp thu được sau một quá trình cố gắng, nỗ lực.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Thành quả

- Đồng nghĩa: kết quả, thành tựu.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Thành quả

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Em đã đạt được kết quả trong kì thi vừa rồi.

- Cô ấy có nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình.

Đỗ Xuân Quỳnh
20/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question