Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Hi sinh

Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Hi sinh và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Hi sinh nhé!

Nghĩa của từ “Hi sinh": thể hiện cái chết vì đất nước, vì nghĩa vụ và lí tưởng cao đẹp.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Hi sinh

- Đồng nghĩa: chết, mất, từ trần, băng hà, qua đời, ra đi.

- Trái nghĩa: sống, sống sót, tồn tại.

ìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Hi sinh và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Hi sinh

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Ông ấy mất tất cả mọi người đều đau buồn.

- Sau khi hoang đế băng hà sẽ có tân hoàng đế mới lên để trị vì đất nước. 

- Bà ấy từ trần vào 10 giờ tối ngày hôm qua.

- Cậu ấy đã bỏ nhà ra đi.


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Nhiều kẻ địch đã bị bắt sống trong khi đang chạy trốn.

- Mọi người cố gắng sống sót trong trận chiến.

- Đối với em, thứ tồn tại mãi mãi là tình yêu thương gia đình.

- Tôi luôn dặn lòng mình phải sống thật tốt. 

Đỗ Xuân Quỳnh
23/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question