Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Độc lập

 Cùng Hocmai360 tìm hiểu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Độc lập và cách đặt câu đồng nghĩa, trái nghĩa, từ ghép của từ Độc lập nhé!

Nghĩa của từ “Độc lập”: tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác.


Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ Độc lập

- Đồng nghĩa: tự chủ.

- Trái nghĩa: dựa dẫm, lệ thuộc, nương tựa, phụ thuộc.

Từ trái nghĩa, đồng nghĩa với từ Độc lập

Đặt câu với từ đồng nghĩa

- Tự chủ là một trong đức tính mà con người cần phải rèn luyện.

- Chỉ khi tự chủ được bản thân thì con người mới có thể hoàn thiện được bản thân minh. 


Đặt câu với từ trái nghĩa

- Trang có thói quen dựa dẫm vào người khác.

- Lâm sống lệ thuộc vào cha mẹ.

- Cha mẹ mất sớm nên hai anh em phải sống nương tựa vào nhau.

- Việc thụ phấn của cây phụ thuộc vào các loài ong bướm.

- Muốn điểm cao thì phải phụ thuộc vào sự chăm chỉ, tích cực học tập của chính bản thân mình. 

Đỗ Xuân Quỳnh
16/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question