Tìm từ chỉ đặc điểm của bầu trời? Đặt câu với các từ đó

Bài viết Tìm từ chỉ đặc điểm của bầu trời giúp cung cấp thêm cho các bạn những từ ngữ miêu tả phù hợp về đặc điểm màu sắc và góc độ của bầu trời.


Từ chỉ đặc điểm màu sắc của bầu trời

Trong xanh, âm u, tối sầm, trong vắt, xanh biếc, xanh thẳm, sáng rực rỡ,..

  Đặt câu:

 - Bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh.

 - Bỗng dưng trời tự nhiên tối sầm lại.

 - Hôm nay bầu trời âm u hơn mọi ngày.

 - Mặt trời lên cao, bầu trời chuyển sang màu sáng rực rỡ, xinh đẹp.

 - Ngày hôm nay trời trong vắt, rất thích hợp để đi cắm trại.

Tìm từ chỉ đặc điểm của bầu trời? Đặt câu với các từ đó

Từ chỉ đặc điểm góc độ (theo góc của người viết khi nhìn trời) của bầu trời

Cao vời vợi, bao la, cao vút, nhiều mây,..

  Đặt câu:

 - Từ dưới nhìn lên, bầu trời cao vời vợi.

 - Trời ba la, rộng lớn không thể nhìn điểm cuối nơi chân trời. 

 - Em thấy hôm nay trời nhiều mây trắng, mấy hôm trước trời chỉ toàn mây đen. 

 - Con diều bay cao vút trên bầu trời xanh thẳm.

Đỗ Xuân Quỳnh
18/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question