Đọc hiểu Thời phổ thông trung học

Để hiểu hơn về sự cần thiết của kĩ năng đặt câu hỏi hãy cùng Hocmai360 trả lời câu hỏi Đọc hiểu Thời phổ thông trung học nhé!

Đọc hiểu Thời phổ thông trung học
Đọc hiểu Thời phổ thông trung học

Đọc hiểu Thời phổ thông trung học 

Câu 1: (NB) Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích.

Câu 2: (TH) Tác giả đã chỉ ra kĩ năng đặt câu hỏi sẽ giúp những ứng cử viên điều gì khi đi xin việc?

Câu 3: (TH) Theo anh/chị, vì sao nhân vật "tôi" lại có ước nguyện học kĩ năng này sớm hơn?

Câu 4: (VD) Nêu hai biện pháp cần thực hiện để rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi.

Đọc hiểu Thời phổ thông trung học

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

Câu 2:

Tác giả đã chỉ ra kĩ năng đặt câu hỏi sẽ giúp những ứng cử viên khi đi xin việc:

- Cảm thấy chủ động và tự tin hơn trong cuộc trò chuyện.

- Nắm được nhiều thông tin hơn về nơi có thể là môi trường làm việc tương lai của mình.

Câu 3:

Nhân vật “tôi” có ước nguyện học kĩ năng đặt câu hỏi sớm hơn vì đây là kĩ năng rất cần thiết cho cuộc sống và phát triển bản thân, được học càng sớm thì cơ hội phát triển bản thân càng cao. Khi được học kĩ năng đặt câu hỏi sớm, mỗi người có thể hoàn chỉnh kĩ năng giao tiếp, tự tin, bản lĩnh sớm hơn; chủ động khi tìm hiểu khai thác kiến thức; nâng cao vốn sống, vốn hiểu biết, khả năng tìm tòi, học hỏi, bồi đắp kinh nghiệm, thể hiện bản thân, xây dựng các mối quan hệ.

Câu 4: 

Biện pháp cần thực hiện để rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi như rèn luyện sự tự tin, tự đặt câu hỏi cho chính mình, không ngại đặt câu hỏi cho những vấn đề mới; Nâng cao và bổ sung vốn từ để có hệ thống câu hỏi phong phú thông qua việc đọc sách, xem phim...

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question