Đọc hiểu Năm mới chúc nhau (Trắc nghiệm)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Năm mới chúc nhau (Trắc nghiệm): Phương thức biểu đạt chính của văn bản là. Văn bản được viết theo dạng nào của thơ Đường luật? Đâu không phải là lời chúc của nhân vật “nó”? Việc sử dụng cặp đại từ “nó – ông” trong văn bản biểu thị thái độ nào của tác giả?

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

Năm mới chúc nhau

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.

Phen này ông quyết đi buôn cối,

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:

Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?

Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,

Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:

Đứa thời mua tước, đứa mua quan.

Phen này ông quyết đi buôn lọng,

Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:

Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.

Phố phường chật hẹp, người đông đúc,

Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:

Chúc cho khắp hết ở trong đời.

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,

Sao được cho ra cái giống người.

– Trần Tế Xương –

Đọc hiểu Năm mới chúc nhau (Trắc nghiệm)

Đọc hiểu Năm mới chúc nhau (Trắc nghiệm)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:

A. tự sự

B. biểu cảm

C. miêu tả

D. thuyết minh

Câu 2: Văn bản được viết theo dạng nào của thơ Đường luật?

A. Thơ bát cú

B. Thơ bài luật

C. Thơ tuyệt cú

D. Thơ trường đoản cú

Câu 3: Đâu không phải là lời chúc của nhân vật “nó”?

A. Cái sự giàu

B. Trăm tuổi bạc đầu

C. Cái sự sang

D. Cho ra cái giống người

Câu 4: Việc sử dụng cặp đại từ “nó – ông” trong văn bản biểu thị thái độ nào của tác giả?

A. Coi thường, khinh rẻ, giễu cợt

B. Vui vẻ, phấn khởi.

C. Coi trọng, nể phục, tán đồng

D. Thất vọng, buồn đau

Câu 5: Hiệu quả nghệ thuật của phép đối trong bài thơ là:

A. Làm nổi bật sự khác biệt giữa “ta” với “nó”

B. Tạo sự thống nhất về nội dung và hình thức

C. Tạo sự cân đối, hài hòa cho lời thơ

D. Làm cho câu thơ sinh động, ấp dẫn

Câu 6: Nhân vật ông  quyết đi buôn lọng là vì:

A. có lãi cao

B. đó là nghề của “ông”

C. nhiều người mua tước, mua quan

D. thời tiết

Câu 7: Vẻ đẹp cơ bản của nhân vật “ta” được bộc lộ qua lời chúc là gì?

A. Hành vi

B. Nhận thức

C. Thái độ

D. Nhân cách


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:

A. tự sự

B. biểu cảm

C. miêu tả

D. thuyết minh

Câu 2: Văn bản được viết theo dạng nào của thơ Đường luật?

A. Thơ bát cú

B. Thơ bài luật

C. Thơ tuyệt cú

D. Thơ trường đoản cú

Câu 3: Đâu không phải là lời chúc của nhân vật “nó”?

A. Cái sự giàu

B. Trăm tuổi bạc đầu

C. Cái sự sang

D. Cho ra cái giống người

Câu 4: Việc sử dụng cặp đại từ “nó – ông” trong văn bản biểu thị thái độ nào của tác giả?

A. Coi thường, khinh rẻ, giễu cợt                        

B. Vui vẻ, phấn khởi.

C. Coi trọng, nể phục, tán đồng

D. Thất vọng, buồn đau

Câu 5: Hiệu quả nghệ thuật của phép đối trong bài thơ là:

A. Làm nổi bật sự khác biệt giữa “ta” với “nó” 

B. Tạo sự thống nhất về nội dung và hình thức

C. Tạo sự cân đối, hài hòa cho lời thơ

D. Làm cho câu thơ sinh động, ấp dẫn

Câu 6: Nhân vật ông quyết đi buôn lọng là vì:

A. có lãi cao

B. đó là nghề của “ông”

C. nhiều người mua tước, mua quan 

D. thời tiết

Câu 7: Vẻ đẹp cơ bản của nhân vật “ta” được bộc lộ qua lời chúc là gì?

A. Hành vi

B. Nhận thức

C. Thái độ

D. Nhân cách

Vũ Hồng Nhung
27/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question