Đọc hiểu Một cánh chuồn chuồn

Một cánh chuồn chuồn là những kỉ niệm tuổi thơ của chính tác giả. Hãy cùng Học mãi 360 trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu Một cánh chuồn chuồn nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu Một cánh chuồn chuồn

Đọc hiểu Một cánh chuồn chuồn

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Gọi tên một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?

Câu 3. Nêu nội dung của hai dòng thơ:

Xin người một chút xa xưa...
Sao tôi chỉ nhận nằng mưa bây giờ?

Câu 4. Tác giả thể hiện cảm xúc gì đối với tuổi thơ qua đoạn trích trên?

Đọc hiểu Một cánh chuồn chuồn

Trả lời Đọc hiểu Một cánh chuồn chuồn

Câu 1.

- Đoạn trích trên được viết theo thể thơ: Tự do

Câu 2.

- Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ: Điệp từ

Câu 3.

- Nội dung của hai dòng thơ là những mong muốn, hi vọng của tác giả khi muốn trở lại những kí ức tuổi thơ và quên đi những khó khăn của cuộc sống trưởng thành hiện tại.

Câu 4.

- Qua đoạn trích trên, chúng ta có thể thấy tác giả đã thể hiện sự thương nhớ, mong ngóng, bồi hồi và hạnh phúc khi nhớ tới những kí ức tuổi thơ

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question