Đọc hiểu Mèo lại hoàn mèo (2 đề)

Tổng hợp các đề Đọc hiểu Mèo lại hoàn mèo trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết nhất bám sát nội dung các đề thi Văn Đọc hiểu.


Ngữ liệu Mèo lại hoàn mèo 

Ngày xưa có một người nuôi một con mèo. Nghĩ con mèo của mình khôn ngoan, tài giỏi không có loài nào hơn nữa, mới đặt tên cho nó là Trời.
Một hôm, có một ông khách đến chơi, thấy sự lạ mới hỏi rằng:
- Sao ông lại dám gọi nó là con Trời?
Chủ nhà đáp:
- Con mèo của tôi quý hóa có một không hai. Gọi nó là con mèo thì không được. Phải gọi là con Trời mới xứng đáng, vì không ai hơn được Trời.
Ông khách hỏi:
- Thế mây chẳng che được trời là gì?
Chủ nhà bảo:
- Thế thì tôi gọi nó là con Mây.
Khách lại hỏi:
- Thế nhưng gió lại đuổi được mây!
Chủ nhà lại bảo:
- Thế thì gọi nó là con Gió.
- Thế nhưng thành lại cản được gió!
- Thế thì tôi gọi nó là con Thành.
- Thế nhưng chuột lại khoét được thành!
- Thì tôi gọi nó là con Chuột.
- Thế nhưng mèo lại bắt được chuột!
Chủ nhà nghĩ ngợi rồi bảo:
- Thì tôi lại cứ gọi nó là con Mèo như hôm trước vậy.
Ông khách vỗ tay cười:
- Thế có phải là: “Mèo lại hoàn mèo” như câu tục ngữ ta vẫn thường nói không?


Đọc hiểu Mèo lại hoàn mèo (Trắc nghiệm) - Đề 1

Câu 1. Văn bản Mèo lại hoàn mèo thuộc thể loại gì?

A. Truyện cổ tích.

B. Truyện ngụ ngôn.

C. Thần thoại.

D. Truyền thuyết.

Câu 2. Văn bản Mèo lại hoàn mèo có những nhân vật nào?

A. Chủ nhà, ông khách, Gió, Mây,

B. Trời, Mây, Thành, Gió.

C. Chủ nhà, ông khách, cơn mèo.

D. Con mèo, Thành, Mãy, Gió.

Câu 3. Trong văn bản Mèo lại hoàn mèo, con mèo được đặt tên theo thứ tự nào? 

A. Trời, Mây, Giỏ, Thành, Mèo, Chuột

B. Mây, Giờ, Thành, Mèo, Chuột, Mèo.

C. Trời, Gió, Thành, Mèo, Chuột, Mây.

D. Trời, Mây, Gió, Thành, Chuột, Mèo.

Cần 4. Theo văn bản, tại sao chủ nhà lại đặt tên cho con mèo là “Trời"

A. Vì thích tên gọi là “Trời”

B. Vì nghĩ rằng không có tên gọi nào phù hợp hơn.

C. Vì nghĩ rằng con mèo của mình khôn ngoan, tài giỏi

D. Vì cho rằng con mèo giống trời

Câu 5. Vì sao ông khách lại thắc mắc khi thấy chủ nhà gọi con mèo là con “Trời"

A. Vì thấy tên gọi đó không đẹp.

B. Vì thấy tên gọi đó không đúng với lẽ tự nhiên.

C. Vì thấy chủ nhà quá khiêm tốn.

D. Vì thấy chủ nhà quá huênh hoang

Câu 6. Theo em, tại sao ông khách lại liên tiếp phủ định những tên được đặt cho con mèo

A. Vì muốn chủ nhà nhận ra sự vô lí trong việc đặt tên

B. Vì thấy mấy tên đó không đẹp,

C. Vì muốn trêu đùa chủ nhà

D. Vì muốn chủ nhà đặt tên theo cách của ông.

Câu 7. Qua văn bản, em thấy chủ nhà là người như thế nào?

Câu 8. Vì sao cuối cũng chủ nhà lại gọi tên là con Mèo?

Câu 9. Em rút ra được bài học gì sau khi đọc xong văn bản trên?

Đáp án

Câu 1. B => Văn bản Mèo lại hoàn mèo thuộc thể loại truyện ngụ ngôn.

Câu 2. C => Văn bản Mèo lại hoàn mèo có những nhân vật: Chủ nhà, ông khách, cơn mèo.

Câu 3. D => Trong văn bản Mèo lại hoàn mèo, con mèo được đặt tên theo thứ tự: Trời, Mây, Gió, Thành, Chuột, Mèo.

Câu 4. C => Theo văn bản, chủ nhà lại đặt tên cho con mèo là “Trời" vì nghĩ rằng con mèo của mình khôn ngoan, tài giỏi

Câu 5. B => Ông khách lại thắc mắc khi thấy chủ nhà gọi con mèo là con “Trời" vì thấy cái tên đó không đúng với lẽ tự nhiên.

Câu 6. A => Theo em, ông khách lại liên tiếp phủ định những tên được đặt cho con mèo bởi vì: muốn chủ nhà nhận ra sự vô lí trong việc đặt tên

Câu 7. 

- Qua câu chuyện, em cảm thấy rằng chủ nhà là một người rất tự kiêu, thiếu hiểu biết, có tầm nhìn hạn hẹp, không suy nghĩ chu toàn, thấu đáo.

Câu 8.

- Cuối cùng thì chủ nhà lại gọi tên con Mèo bởi vì chủ nhà cũng đã cảm thấy được sự vô lí khi đặt tên của mèo không đúng với tên gọi của nó.

Câu 9.

- Qua truyện, em rút ra được bài học cho mình rằng mỗi người , vật cần phải biết đúng vị trí của bản thân mình, không nên cố gắng tìm cách thay đổi những lí lẽ của tự nhiên và cần phải biết lượng sức của mình để luôn có thái độ khiêm tốn và đúng chuẩn mực trong cuộc sống.

Đọc hiểu Mèo lại hoàn mèo

Đọc hiểu Mèo lại hoàn mèo (Tự luận) - Đề 2

Câu 1. Thể loại truyện của câu chuyện trên là gì?

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của câu chuyện trên là gì?

Câu 3. Loài động vật nào được ông chủ trong truyện nghĩ cách đặt tên? Tại sao ông chủ lại đặt cho nó cái tên “Trời”?

Câu 4. Qua câu chuyện đặt tên trên, em rút ra được bài học ý nghĩ nào? Lí do?

Đáp án

Câu 1. 

- Thể loại truyện của câu chuyện trên là truyện ngụ ngôn.

Câu 2.

- Phương thức biểu đạt chính của câu chuyện trên là tự sự.

Câu 3. 

- Loài mèo được ông chủ trong truyện nghĩ cách đặt tên.

- Ông chủ đặt cho cho nó cái tên “Trời” bởi vì nghĩ con mèo của mình khôn ngoan, tài giỏi không có loài nào hơn nữa.

Câu 4. 

Qua câu chuyện đặt tên trên, em rút ra được bài học ý nghĩa rằng những điều tự nhiên đang diễn ra một cách rất đỗi bình thường, chúng ta không cần phải cố gắng thay đổi bất kỳ điều nào đó, bởi vốn dĩ nó đã có sẵn, mèo vẫn sẽ là mèo, nó không thể là trời, là mây, là gió,… Như chúng ta vẫn là chúng ta mà không phải là bất kỳ ai, giỏi giang, nghên ngang, tự kiê, tự mãn hơn bất kỳ ai, vẫn nên là chính bản thân mình.

Đỗ Xuân Quỳnh
18/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question