Đọc hiểu Con thuyền đi qua để lại sóng

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Con thuyền đi qua để lại sóng: Xác định thể thơ. Các từ “sóng”, “tiếng”, “bóng” trong bài thơ trên có nghĩa là gì? Chỉ ra một biện pháp tu từ nổi bật trong bài thơ trên và nêu tác dụng. Anh/chị hiểu thế nào là “Tôi không đi qua tôi”? Viết đoạn văn ngắn tối thiểu 7 dòng.

Đọc đoạn trích:

Con thuyền đi qua

để lại sóng

Đoàn tàu đi qua

để lại tiếng

Đoàn người đi qua

để lại bóng

Tôi không đi qua tôi

để lại gì?

(Trích Nhạc sĩ Văn Cao, tài năng và nhân cách, Bích Thuận, NXB Thanh Niên, 2007, tr. 231)


Đọc hiểu Con thuyền đi qua để lại sóng

Đọc hiểu Con thuyền đi qua để lại sóng

Câu 1. Xác định thể thơ.

Câu 2. Các từ “sóng”, “tiếng”, “bóng” trong bài thơ trên có nghĩa là gì?

Câu 3. Chỉ ra một biện pháp tu từ nổi bật trong bài thơ trên và nêu tác dụng.

Câu 4. Anh/chị hiểu thế nào là “Tôi không đi qua tôi”? Viết đoạn văn ngắn tối thiểu 7 dòng.


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1.

Thể thơ của đoạn trích trên là thể thơ tự do.

Câu 2.

Các từ “sóng”, “tiếng”, “bóng” trong bài thơ trên có nghĩa là những dấu vết xác định để lại khi sự vật đi qua.

Câu 3.

Biện pháp tu từ nổi bật trong bài thơ trên là: điệp cấu trúc cú pháp (….đi qua …. để lại….).

-> Tác dụng:

+ Làm cho câu thơ thêm sinh động và giàu tính biểu cảm hơn.

+ Cho thấy những gì đi qua đều để lại những dấu vết xác định.

Câu 4.

Mỗi sự việc gì đi qua đều để lại một thứ gì đó và “Tôi không đi qua tôi” có nghĩa là khi ta sống siêng năng, trách nhiệm, sống với mình với người, cho mình, cho người thì sẽ để lại những đóng góp có giá trị cho cuộc đời. Qua câu thơ, tác giả muốn gửi tới người đọc thông điệp về cách mà mỗi con người sống trên cõi đời và về trách nhiệm cống hiến đối với cuộc đời.

Vũ Hồng Nhung
27/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question