Đọc hiểu chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long

Chợ nổi là một nét văn hóa đặc biệt của người dân miền sông nước. Hãy cùng Học mãi 360 trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long

Đọc hiểu chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 1: Xác định thể loại của văn bản trên

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 3: Theo đoạn trích, "bẹo hàng” có nghĩa là gì?

Câu 4: Theo đoạn trích, để thu hút khách hàng, những người bán hàng ở chợ nổi có những cách “bẹo hàng" nào?

Câu 5: Chỉ ra và nêu tác dụng của các trích dẫn, chú thích có trong đoạn trích.

Câu 6: Cách “bẹo hàng” của người miền Tây giống và khác gì so với cách rao hàng rong của người miền Bắc?

Câu 7: Theo em, cần làm gì để duy trì nét văn hóa chợ nổi của người miền Tây.

Đọc hiểu chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời

Câu 1:

- Thể loại của văn bản trên: Miêu tả

Câu 2:

- Phương thức biểu đạt chính: Miêu tả

Câu 3:

- Theo đoạn trích "bẹo hàng” có nghĩa là lối rao hàng

Câu 4:

- Theo đoạn trích, để thu hút khách hàng, những người bán hàng ở chợ nổi có những cách “bẹo hàng" như sau:

+ dùng một cây sáo trẻ dài, cắm dựng đứng trên ghe xuồng, rồi treo cao các thứ hàng hoá - chủ yếu là trái cây, rau củ

+ buộc thêm một cây sáo ngang trên hai cây sào dựng đứng và treo buộc nhiều thức hàng trên cây sào ngang

+ lại có những chiếc ghe mà "cây bẹo" treo tấm lá lợp nhà

Câu 5:

- Tác dụng của những câu trích dẫn, chú thích trong đoạn trích giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề đang được nhắc đến

Câu 6:

- Giống nhau: đều là cách thu hút và mời chào khách mua hàng

- Khác nhau: ở miền Bắc sẽ treo biển trước cửa hàng để mọi người biết mặt hàng mà họ bán

Câu 7:

- Theo em, cần phải giới thiệu về những nét văn hóa chợ nổi của người miền Tây đến với đông đảo mọi người. Không những vậy, còn phải phát triển du lịch của vùng đất để càng ngày càng thu hút nhiều người biết tới hơn

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question