Đọc hiểu Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi

Để thấy được hậu quả của việc không chấp nhận thay đổi để hoàn thiện bản thân hãy cùng Hocmai360 trả lời Đọc hiểu Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi

Đọc hiểu Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi

Đọc hiểu Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi

Câu 1: (NB) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2: (TH) Theo tác giả, cuộc sống của bạn sẽ ra sao khi không chấp nhận thay đổi?

Câu 3: (TH) Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn (2).

Câu 4: (VD) Theo anh/ chị, tại sao tác giả cho rằng không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi?

Đọc hiểu Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

Câu 1:

Nghị luận

Câu 2:

Theo tác giả, khi không chấp nhận thay đổi cuộc sống của bạn sẽ, trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn.

Câu 3: 

- Biện pháp tu từ: Câu hỏi tu từ "Bạn gọi một cái cây không đâm chồi nẩy lộc, không ra hoa kết trái là gì? Đó chẳng phải là “cây chết” hay sao?"

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh hậu quả của việc không chấp nhận thay đổi để hoàn thiện bản thân.

+ Tăng sức gợi hình, tính biểu cảm, tạo giọng điệu trăn trở, suy tư cho câu văn, tăng sức hấp dẫn cho sự diễn đạt

Câu 4: 

Theo anh/ chị, tại sao tác giả cho rằng không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi vì cuộc sống con người luôn phải tiếp xúc mới những thứ mới lạ, thích nghi với mọi hoàn cảnh, cần biết chấp nhận sự thay đổi và bắt nhịp với môi trường thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question