Đọc hiểu Bao bài ca xáo trộn trong tôi

Cuộc sống luôn có những điều tiêu cực và tích cực. Hãy cùng Hocmai 360 trả lời Đọc hiểu Bao bài ca xáo trộn trong tôi để có thêm những bài học trong cuộc sống nhé!

Đọc hiểu Bao bài ca xáo trộn trong tôi

Đọc hiểu Bao bài ca xáo trộn trong tôi 

Câu 1: (NB) Xác định thể thơ của bài thơ trên.

Câu 2: (TH) Nhân vật tôi trong bài thơ bị xáo trộn bởi những bài ca nào?

Câu 3: (TH) Anh/chị hiểu như thế nào về câu thơ “Hôm nay là mầm, mai sẽ thành cây"?

Câu 4: (VD) Trình bày suy nghĩ của anh/chị về những lựa chọn của nhân vật tôi trong bài thơ.

Đọc hiểu Bao bài ca xáo trộn trong tôi

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Thể thơ: Tự do

Câu 2:

Nhân vật tôi trong đoạn trích bị xáo trộn bởi: tiếng khóc của con chim gẫy cánh, tiếng đau rên của ngôi nhà đổ sập, con thuyền không về được bến bờ quen, tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ yếu mềm.

Câu 3: 

Câu thơ “Hôm nay là mầm, mai sẽ thành cây" có thể hiểu theo ý: Trao đi là nhận lại, nếu hôm nay chúng ta có những mầm suy nghĩ, hành động tích cực, gieo những hạt mầm tích cực thì tương lai sẽ gặt hái được những thành quả tích cực.

Câu 4: 

Nhân vật “tôi” chọn bài ca của nắng của người gieo hạt của những niềm vui. Đó là những bài ca tích cực của cuộc sống. Những bài ca ấy mang lại cho con người thái độ sống tích cực, tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa.

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question