Đọc hiểu Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ

Bản lĩnh là một điều mà ai trong chúng ta cũng cần phải có trong cuộc đời. Hãy cùng Học mãi 360 trả lời những câu hỏi Đọc hiểu Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ

Đọc hiểu Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Văn bản nghị luận

B. Văn bản thông tin

C. Hành chính công vụ

D. Ý kiến khác

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

A. Nghị luận

B. Miêu tả

C. Tự sự

D. Biểu cảm

Câu 3. Chỉ ra tác dụng của bản lĩnh sống được nêu trong văn bản?

Câu 4. Theo tác giả, những cách thức nào giúp bạn xây dựng được bản lĩnh sống?

Đọc hiểu Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ

Trả lời Đọc hiểu Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ

Câu 1. A

- Văn bản trên thuộc thể loại nghị luận bởi vì đang bàn về bản lĩnh sống của con người.

Câu 2. A

- Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận bởi vì có dẫn chứng và vấn đề cần bàn luận.

Câu 3.

- Tác dụng của bản lĩnh sống được nêu trong văn bản: vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh.

Câu 4.

- Theo tác giả, những cách giúp bạn xây dựng được bản lĩnh sống là:

+ Xác định được hoàn cảnh và môi trường

+ Chuẩn bị cho mình những tài sản bỗ trợ

+ Khả năng của bạn

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question