Đọc hiểu bài thơ Tài khoản tương lai của Vi Thùy Linh

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu bài thơ Tài khoản tương lai của Vi Thùy Linh chính xác nhất, bám sát cấu trúc chấm điểm của các Đề thi Ngữ văn phần Đọc hiểu

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi

…Mẹ nạp tài khoản tinh thần cho con

Hằng ngày, qua truyện, tranh ảnh,

Mẹ chú ý diễn tả về cuộc sống xung quanh

Con gia tăng vốn từ, trí tưởng tượng, lòng nhân hậu

Thặng dư niềm tin cùng giá trị ước mơ

Hằng tuần, đưa con đến với thiên nhiên, nhà hát, rạp chiếu phim

Không vì dòng máu truyền đời muốn con thành nghệ sĩ

Con hãy làm gì con muốn, nhưng phải biết yêu nghệ thuật như một chìa – khóa – sống

Tính tuổi, đếm những mùa xuân

Ngân hàng tinh thần dồi dào chúng ta sống nhiều vượt qua hữu hạn

Gia tài quý giá này, con sẽ chuyển số dư luân lưu cho cháu, chắt

Thế hệ con đừng quên trồng cây, hoa, mở lại những đồng quê đang thu hẹp và biến mất

Làm bạn, mến thương loài vật, người sẽ tử tế hơn với đồng loại của mình

Đấy là tài khoản tâm hồn thiết yếu để tạo dựng tương lai cho các con, cho Trái Đất!

(Trích Tài khoản tương lai – Vi Thùy Linh, Báo điện tử Quân đội nhân dân cuối tuần, số ra ngày 19-1-2020)


Đọc hiểu bài thơ Tài khoản tương lai của Vi Thùy Linh

Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 3: Xác định phong cách ngôn ngữ đoạn trích.

Câu 4: Chỉ ra những cách mà người mẹ trong đoạn thơ đã làm để nạp tài khoản tinh thần cho đứa con của mình?

Câu 5: Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung của những dòng thơ sau:

“Tính tuổi, đếm những mùa xuân

Ngân hàng tinh thần dồi dào chúng ta sống nhiều vượt qua hữu hạn”

Câu 6: Lời dặn của người mẹ đối với con trong những dòng thơ sau có ý nghĩa gì đối với anh/chị?

“Thế hệ con đừng quên trồng cây, hoa, mở lại những đồng quê đang thu hẹp và biến mất

Làm bạn, mến thương loài vật, người sẽ tử tế hơn với đồng loại của mình

Đấy là tài khoản tâm hồn thiết yếu để tạo dựng tương lai cho các con, cho Trái Đất!”

Đọc hiểu bài thơ Tài khoản tương lai của Vi Thùy Linh

Trả lời câu hỏi

Câu 1:

- Đoạn trích được viết theo thể thơ: Tự do

Câu 2:

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Phương thức biểu cảm

Câu 3:

- Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích: Nghệ thuật

Câu 4:

- Những cách mà người mẹ trong đoạn thơ đã làm để nạp tài khoản tinh thần cho đứa con của mình:

+ qua truyện, tranh ảnh

+ chú ý diễn tả về cuộc sống xung quanh

+ đưa con đến với thiên nhiên, nhà hát, rạp chiếu phim

+ Con hãy làm gì con muốn

Câu 5:

- Những câu thơ trên cho chúng ta thấy rằng tuổi thanh xuân của con người là hữu hạn, thế nhưng những giá trị tinh thần thì là vô hạn, dù cho chúng ta có bao nhiêu mùa xuân đi qua đi chăng nữa thì tinh thần của chúng ta vẫn luôn mãi tươi trẻ

Câu 6:

- Lời dạy của người mẹ trong những câu thơ trên có ý nghĩa với em: Nhắc nhở thế hệ sau về việc giữa gìn, bảo vệ những giá trị sống

Lê Hồng Phương
17/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question