Đọc hiểu (1) Có lần tôi được xem một buổi phỏng vấn

Cùng Hocmai360 trả lời câu hỏi Đọc hiểu (1) Có lần tôi được xem một buổi phỏng vấn để rút ra được những bài học trong cuộc sống nhé!

Đọc hiểu (1) Có lần tôi được xem một buổi phỏng vấn

Đọc hiểu (1) Có lần tôi được xem một buổi phỏng vấn  

Câu 1: (NB) Tìm những từ ngữ chỉ thái độ của tác giả trong đoạn (3)

Câu 2: (TH) Tác giả mong muốn chúng ta hãy trân trọng điều gì trong cuộc sống?

Câu 3: (TH) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp cấu trúc được sử dụng trong những câu văn in đậm trên?

Câu 4: (VD) Nhận xét những suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa của sự biết ơn cuộc sống được thể hiện trong đoạn trích?

Đọc hiểu (1) Có lần tôi được xem một buổi phỏng vấn

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Những từ ngữ chỉ thái độ: đừng xem, chắc chắn, cần nghĩ, cần trân trọng.

Câu 2:

Tác giả mong muốn chúng ta hãy trân trọng sức khỏe, gia đình, bạn bè, công việc, quà tặng, cuộc sống.

Câu 3:

- Biện pháp tu từ: Điệp cấu trúc (Cầu chúc cho...)

- Tác dụng:

+ Tạo nên nhịp điệu, âm hưởng cho câu văn, giúp tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

+ Nhấn mạnh chúng ta sống phải có lòng biết ơn với những người xung quanh mình.

Câu 4: 

Những suy nghĩ của tác giả vô cùng đúng đắn, thiết thực đối với cuộc sống hiện tại. Đó cũng là bài học cho mỗi chúng ta cần phải biết ơn, trân trọng cuộc sống và những người xung quanh mình.

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question