Đọc hiểu Nền kinh tế ít cacbon là một mô hình phát triển

Bảo vệ môi trường là thực trạng khiến cả Thế giới quan tâm, không biết đã phải tốn biết bao nhiêu giấy mực để nêu ra các biện pháp tuyên truyền tới mọi người về việc cần thiết bảo vệ môi trường xung quanh. Hãy cùng Hocmai 360 trả lời Đọc hiểu Nền kinh tế ít cacbon là một mô hình phát triển để có thêm nhiều góc nhìn về vấn đề này nhé !

Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: 

Nền kinh tế ít cacbon là một mô hình phát triển kinh tế rất tiện lợi vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Nền kinh tế này lấy mục tiêu giảm thải khí nhà kính, áp dụng hệ thông phát triển kinh tế, ít tiêu hao năng lượng, ít ôi nhiễm. Qua việc phát triển các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt để thay thế cho than, dầu thô, giảm hiệu ứng nhà kính trên trái đất, các nước trên thế giới đã bắt đầu ý thức được việc  sử dụng nguồn năng lượng an toàn và mối nguy hiểm của việc thay đổi khí hậu. Thế giới đang đoàn kết lại và cùng nhau cố gắng để bảo vệ mái nhà chung. 

(Những bí mật kì diệu của học sinh - Những thế khi kì lạ, Nxb Phụ nữ )


Đọc hiểu Nền kinh tế ít cacbon là một mô hình phát triển 

Câu 1: Xác định nội dung của văn bản.

Câu 2: Tìm một biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

Câu 3: Tìm hai thuật ngữ được sử dụng trong văn bản.

Câu 4: Qua văn bản, em hiểu thế nào là nguồn năng lượng sạch?

Câu 5: Từ câu văn "Thế giới đang đoàn kết lại và cùng nhau cố gắng để bảo vệ mái nhà chung." hãy viết đoạn văn (5 - 7 dòng) nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm bảo về môi trường.


Trả lời Đọc hiểu

Câu 1:

Nội dung chính của văn bản: Nền kinh tế ít cacbon là một mô hình phát triển kinh tế rất tiện lợi 

Câu 2:

- Biện pháp tu từ: Liệt kê các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt.

- Tác dụng: 

+ Nhấn mạnh số lượng của các loại năng lượng sạch.

+ Chứng minh các nguồn năng lượng sạch có thể áp dụng vào một nền kinh tế ít cacbon, hướng đến một không gian lành mạnh cho nhân loại.

Câu 3: 

2 thuật ngữ được sử dụng trong văn bản: Năng lượng sạch, môi trường sinh thái 

Câu 4:

Nguồn năng lượng sạch là các nguồn năng lượng như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân,… dùng để thay thế cho than, dầu thô,… từ đó làm giảm năng lượng khí thải cacbonic giảm hiệu ứng nhà kính trên Trái đất 

Câu 5:

Từ câu văn “Thế giới đang đoàn kết lại và cùng nhau cố gắng để bảo vệ mái nhà chung” em nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc góp phần chữa lành “mái nhà” ấy. Môi trường đang ngày càng bị tàn phá rất nghiêm trọng, đã là ngôi nhà chung thì bất cứ ai cũng có trách nhiệm phải bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Cuộc sống con người ngày càng pát triển, hiện đại đồng nghĩa nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai nhân loại. Hãy có những hành động thiết thực: không xả rác bừa bãi, tích cực trồng rừng, truyên tuyền hệ lụy tới mọi người xung quanh.

admin
10/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question