Dàn ý phân tích bài thơ Hỏi thăm quan Tuần mất cướp (chi tiết, tổng quát)

Trong chùm thơ trào phúng của Nguyễn Khuyến bài thơ Hỏi thăm quan tuần mất cướp là một bài thơ tiêu biểu. Cùng Hocmai360 lập dàn ý chi tiết phân tích bài thơ Hỏi thăm quan Tuần mất cướp.


Dàn ý phân tích bài thơ Hỏi thăm quan Tuần mất cướp tổng quát

Mở bài:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Nêu vấn đề cần nghị luận

Thân bài

Khái quát lại phong cách sáng tác của nhà thơ

- “Tôi nghe kẻ cướp…giữa đồng”: Nguyễn Khuyến hỏi bạn về sự việc bị mất trộm, an ủi động viên bạn mình

- “Lấy của đánh người quân tệ nhỉ!”: suy nghĩ về sự vô nhân tính, độc ác của lũ cướp, của một bộ phận giới trẻ trong xã hội thời kỳ đó

- “Xương già da cóc…sầy da trán”: Những ảnh hưởng sức khỏe của quan Tuần khi bị mất cướp, lời khuyên của tác giả với bạn mình cần giữ gìn sức khỏe

- “Thôi cũng…phường ngông”: nói lên tính keo kiệt bủn xỉn với bạn bè của ông quan tuần

- Lời đáp: Bức thư cảm ơn lời hỏi thăm của quan Tuần gửi cho ông

Nêu giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật

Kết bài:

- Khái quát lại ý nghĩa nội dung, nêu cảm nhận về tác giả tác phẩm

- Nêu thông điệp mà nhà thơ mang đến

Dàn ý phân tích bài thơ Hỏi thăm quan Tuần mất cướp (chi tiết, tổng quát)

Dàn ý phân tích bài thơ Hỏi thăm quan Tuần mất cướp chi tiết

Mở bài:

- Giới thiệu tác giả: tên tuổi, vị trí văn học, phong cách sáng tác,…

- Giới thiệu tác phẩm: hoàn cảnh ra đời, nội dung chính,…

- Nêu vấn đề cần nghị luận (Phân tích bài thơ hỏi thăm quan tuần mất cướp)

Thân bài

Giới thiệu đôi nét về quan Tuần và nhà thơ Nguyễn Khuyến

- Lời hỏi thăm quan Tuần:

- Cách xưng hô ông tôi thân mật

- Câu đầu tiên: nhà thơ hỏi về sự việc đáng sợ ngày hôm qua của bạn bị mất cướp

- “Lèn”: Nhồi chặt vào, cố ép chặt không cho quan Tuần nhúc nhích

- “Lôi ông ra giữa đồng/ Lấy của đánh người”: Thể hiện những hành động vô nhân tính, độc ác, tán tận lương tâm của lũ cướp

- “Quân tệ nhỉ”: thái độ thất vọng đối với những người trẻ không lo làm ăn, thương cảm, xót thương cho người bạn đã tuổi cao của mình

- “Xương già da cóc/ mới khẽ sầy ra trán”: Lo cho những vết thương bọn cướp gây ra cho bạn mình, lo ảnh hưởng sức khỏe về già

- “Bây giờ” >< “ngày trước”: thời gian đối lập

- “Ngày trước đi đâu mất mảy lông”: thời còn làm quan

- “Ki cóp”: Quan Tuần là một người ki bo, có tính keo kiệt bủn xỉn

- Mang tiếng dại với phường ngông: không nên nói lý với lũ cướp

- Lời đáp lại:

- “Giã ơn”: Tạ lại ân huệ của người khác

- “Nó có lôi…”: Lời khẳng định những tội ác mà bọn cướp đã gây ra

- “Cũng tưởng”/ “nào ngờ”: Trạng thái thất vọng

- “Chẳng nể”: không kinh nể gì

- “Ông già bạc tóc lông”: thể hiển tuổi tác đã cao

- “Cháu thì ngông”: chỉ bọn cướp còn trẻ tuổi, ngông cuồng, vô nhân tính

Nghệ thuật:

- Điệp từ, điệp ngữ

- Giọng điệu giễu cợt

- Ngôn ngữ trong bài thơ

- Hình ảnh gần gũi, quen thuộc

Kết bài:

- Khái quát nội dung

- Nêu phong cách thơ Nguyễn Khuyến

- Thông điệp của tác giả

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question