Viết bài văn nghị luận về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước được gợi ra từ truyện ngắn Rừng mắm

Đề bài: Viết bài văn nghị luận về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước được gợi ra từ truyện ngắn Rừng mắm (Bình Nguyên Lộc).

Bài làm

Viết bài văn nghị luận về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước được gợi ra từ truyện ngắn Rừng mắm

Sứ mệnh của chúng ta sinh ra là để thừa kế, tiếp bước và phát triển những giá trị quý giá mà cha ông ta để lại. Trách nhiệm là sợi dây liên kết của thế hệ trẻ và các thế hệ đi trước, giúp cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về nghĩa vụ của bản thân đối với cộng đồng. Mỗi một cá nhân, dù ở cương vị nào cũng đều đóng góp một phần trách nhiệm vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dù là nhỏ bé như những cây mắm trong truyện ngắn Rừng mắm của Bình Nguyên Lộc. Cha ông ta cần cù, chăm chỉ, chịu khó, biết bao người đã “ ngã rạp trong chốn ma thiêng nước độc nầy để lót đường cho con cháu họ đi tới, y như là đàn kiến xung phong…” Sự hi sinh cao cả ấy chỉ với mục tiêu giành lấy miền đất hoà bình, tươi đẹp cho đàn con, đàn cháu. Khi may mắn được hưởng những quả ngọt mà cha ông để lại, thế hệ trẻ ngày nay cần mang trong mình một trọng trách lớn lao không kém, đó chính là giữ gìn nên độc lập văn minh ấy. Sống có trách nhiệm không còn là cuộc sống cá thể, mà cần có sự nhận thức về tầm ảnh hưởng của bản thân mình tới cộng đồng. Tinh thần trách nhiệm sẽ mang lại những cơ hội lớn lao để phát triển bản thân, phát triển xã hội. Chính vì vậy, hãy sống với thái độ tích cực, trách nhiệm để hành trình chúng ta đi là hành trình đầy ý nghĩa để có thể tự hào mà truyền nối cho các thế hệ sau.

Phương Thảo
8/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question