Tìm từ chỉ đặc điểm của núi? Đặt câu với các từ đó

Bài viết Tìm từ chỉ đặc điểm của núi giúp cung cấp thêm cho các bạn những từ ngữ miêu tả phù hợp về đặc điểm của núi già và đặc điểm của núi trẻ.


Từ chỉ đặc điểm của núi già

Độ cao thấp, đỉnh tròn,..

  Đặt câu:

- Gần nhà tôi có ngọn núi có độ cao thấp, đỉnh tròn, mẹ tôi nó đó là núi già.

Tìm từ chỉ đặc điểm của núi? Đặt câu với các từ đó

Từ chỉ đặc điểm của núi trẻ

Cao, đồ sộ, dốc, trập trùng, lớn, khổng lồ, đỉnh nhọn.

  Đặt câu

 - Ngọn nói kia cao và thật khổng lồ!

 - Đường lên núi dốc tới mức khiến tôi sợ hãi và không muốn đi lần nữa.

 - Ngọn núi này lớn hơn những ngọn núi khác mà tôi từng thấy qua. 

 - Cả lớp bàn tán, xì xào về sự đồ sộ của ngọn núi Fansipan.

Đỗ Xuân Quỳnh
18/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question