Ngữ cảnh là gì?

Tìm hiểu đôi nét về Ngữ cảnh hay nhất, sẽ giúp các em có thêm kiến thức để đạt được kết quả cao trong quá trình học tập.


1. Khái niệm ngữ cảnh

Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ, mà ở đó người nói (người viết) sản sinh lời nói thích ứng. Còn người nghe (người đọc) căn cứ vào đó để lĩnh hội đúng và đầy đủ lời nói.

Ngữ cảnh là gì?

2. Các nhân tố của ngữ cảnh:

a) Nhân vật giao tiếp:

- Người nói hoặc người viết: Là người tạo ra thông điệp, chọn từ ngữ và cách thức truyền đạt thông điệp.

- Người nghe hoặc độc giả: Là người nhận thông điệp và tạo ra ý nghĩa từ thông điệp đó.

- Nhân vật đề cập: Là người, vật, sự việc hoặc tình huống được đề cập đến trong thông điệp.

b) Các nhân tố của ngữ cảnh:

- Nhân tố văn hóa: Điều này liên quan đến những giá trị, quan niệm, thói quen và hành vi của các thành viên trong cộng đồng văn hóa.

- Nhân tố xã hội: Điều này ám chỉ đến mối quan hệ giữa các cá nhân và nhóm xã hội, cũng như sự phân chia giai cấp, địa vị xã hội.

- Nhân tố văn bản: Nói đến các yếu tố trong tài liệu bao gồm chủ đề, đối tượng đọc, mục đích của tài liệu và thể loại của nó.

- Nhân tố vị trí không gian và thời gian: Vị trí không gian liên quan đến nơi mà thông điệp được gửi và nhận, trong khi đó, thời gian liên quan đến thời điểm thông điệp được gửi và nhận.

- Nhân tố cá nhân: Nhân tố này ám chỉ đến đặc điểm của từng cá nhân như tuổi, giới tính, bản chất, trình độ học vấn và cảm xúc.

c) Văn cảnh

- Văn cảnh là một phần tương đối hoàn chỉnh của lời nói hoặc văn bản, bao gồm các từ và câu trong vùng ngôn từ xung quanh tác phẩm hoặc một phần của tác phẩm, trong đó nghĩa và ý nghĩa của mỗi từ và câu được diễn tả một cách chính xác nhất

- Văn cảnh quyết định nội dung, tính biểu cảm và phong cách của một phần của tác phẩm và cả toàn bộ tác phẩm.


3. Vai trò của ngữ cảnh

- Hiểu và truyền đạt thông tin một cách chính xác và hiệu quả. Một đoạn văn hoặc một câu nói được diễn đạt trong một ngữ cảnh nhất định sẽ mang đến ý nghĩa khác biệt so với khi đứng riêng lẻ.

- Giúp người nghe hoặc đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng từ, câu nói hoặc tác phẩm nói chung.

- Giúp cho người sử dụng ngôn ngữ hiểu được cách sử dụng từng từ hoặc câu nói trong ngữ cảnh của nó và phát triển khả năng tư duy và suy nghĩ logic.

admin
8/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question