Đọc hiểu Thần Biển

Thuở xưa, con người chưa thể lí giải được các hiện tượng kì ảo và đặt lòng tin rất lớn vào các vị thần, khi văn học xuất hiện đem đến không gian trải lòng cùng suy nghĩ của người dân về sự vận hành của thế giới cũng như những điều kì lạ trong cuộc sống hằng ngày là do các vị thần làm nên. Hãy cùng đến với bài Đọc hiểu Thần Biển nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi

THẦN BIỂN

Có sự tích kề thần Biên đội lốt một con rùa khồng lồ, ở ngoài khơi biền Đông, thường chỉ có công việc thở nước ra và hít nước vào đề làm mức thủy triều lên xuống, ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng thần làm sóng to nước lớn, ấy là những lúc biên động, có những ngọn sóng cao như núi mà người miền biền vẫn gọi là sóng thần. Cũng có sự tích rất cảm động kể rằng trước khi làm thần Biên, nữ thần này là một thiếu nữ ở trên đảo, nồi tiếng về thương yêu anh em. Nàng có bốn người anh em đều là người chài lưới, quanh năm sống trên thuyền ở ngoài biển cả. Một hôm trong lúc bốn người anh em đi biển, cô gái tự nhiên chết giấc rất lâu. Người chung quanh tưởng là cô bị ngộ gió chết mới đồ thuốc cho tỉnh lại. Nhưng khi sống lại, cô trách sao lại gọi mình tỉnh dậy quá sớm. Sau đó, ba người anh kể lại rằng trong lúc đi biền họ gặp phải một cơn bão lớn giữ dội, được cô em hiện hồn lên cứu họ thoát khỏi tai nạn hiềm nghèo. Người anh thứ tư đi trên một chiếc thuyền khác mất tích luôn không thấy trở về, chỉ vì cô gái đã bị gọi khỏi cơn đồng thiếp trước khi cứu được anh.

Sau việc lạ lùng đó ít lâu thì cô gái chết. Cô từng hiện ra nhiều lần cứu các thủy thủ bị nạn hoặc giúp bắt bọn cướp biển, cùng làm mưa cứu mùa màng bị hạn nắng. Ngọc Hoàng thấy thế mới phong cô làm Thần Biển. Người ta hình dung Thần là một người con gái ngồi trên đầu ngọn sóng, đầu đội mủ triều thiên, tay cầm hốt ngọc.

(Theo Thần thoại – Doãn Quốc Sĩ sưu tầm và dịch thuật)


Đọc hiểu Thần Biển

Câu 1. Xác định thời gian, không gian, nhân vật trong truyện?

Câu 2. Xác định nội dung chính của truyện?

Câu 3. Cô gái trong truyện trước khi làm thần biển, đã làm những việc gì?

Câu 4. Tìm 2 yếu tố kì ảo hoang đường trong truyện thần thoại trên?

Câu 5. Mỗi chi tiết kì ảo hoang đường trên có ý nghĩa gì đối với nhân dân thời đó?

Câu 6. Đọc đoạn văn trên có đoạn “...Nhưng khi sống lại, cô trách sao lại gọi mình tỉnh dậy quả sớm", em rút ra bài học gi khi người dân cố giúp cô gái bằng cách gọi cô tỉnh dậy sớm?

Đọc hiểu Thần Biển

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1.

- Thời gian: không xác định.

- Không gian: ngoài khơi biển Đông.

- Nhân vật: thần Biển, ba người anh.

Câu 2.

-  Nội dung chính của truyện: Kể về nguồn gốc của thần Biển

Câu 3: Trước khi làm thần biển cô em đã:

- Cứu ba người anh thoát khỏi tai nạn

- Cứu các thủy thủ bị nạn hoặc giúp bắt bọn cướp biển, cùng làm mưa cứu mùa màng bị hạn nắng

Câu 4. 

- Hai yếu tố kì ảo hoang đường trong truyện thần thoại

+ Cô em hiện hồn lên cứu các anh em thoát khỏi hiểm nghèo.

+ Cô từng hiện ra nhiều lần cứu các thủy thủ bị nạn...

Câu 5.

-  Mỗi chi tiết kì ảo hoang đường trên có ý nghĩa đem lại niềm tin, hi vọng vào sự sống và khát khao giúp đỡ, bảo vệ, quan tâm mọi người của nhân dân thời đó

Câu 6. 

- Em rút ra bài học khi người dân cố giúp cô gái bằng cách gọi cô tỉnh dậy sớm: Trong cuộc sống, vẫn còn những người luôn quan tâm, lo lắng cho chúng ta, mặc dù là người xa lạ hay hàng xóm không thân đi chăng nữa thì họ vẫn giúp đỡ ta hết sức có thể. Và chúng ta cũng sẽ như những người dân tốt bụng, ai gặp khó khăn, hoạn nạn dù có không quen thì hãy giúp đỡ bằng cả tấm lòng.

Vũ Hồng Nhung
29/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question