Đọc hiểu Những người đi tới biển (Thanh Thảo)

Để hiểu hơn về hình ảnh dân tộc Việt Nam hãy cùng Hocmai360 trả lời những câu hỏi Đọc hiểu Những người đi tới biển (Thanh Thảo) để nhắc nhở thế hệ mai sau cần biết ơn, tự hào về các thế hệ cha ông ta

Đọc hiểu Những người đi tới biển (Thanh Thảo)

Đọc hiểu Những người đi tới biển (Thanh Thảo) 

Câu 1: (NB) Xác định thể thơ của đoạn trích

Câu 2: (TH) Chỉ ra những từ ngữ diễn tả đời sống nghèo khó, vất vả của người mẹ trong đoạn thơ:

chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết 
từ túp lều lợp lá lợp tranh 
cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm 
bàn chân thô quanh năm bùn lấm 
chưa một lần ướm qua sử sách

Câu 3: (TH) Nêu nội dung của hai dòng thơ:

tập con bước vịn vào ca dao tục ngữ 
dù uống nước đâu lòng vẫn nhớ nguồn

Câu 4: (VD) Nhận xét về hình ảnh dân tộc Việt Nam được thể hiện trong đoạn trích.

Đọc hiểu Những người đi tới biển (Thanh Thảo)

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

Câu 1: 

Thể thơ tự do

Câu 2:

Những từ ngữ diễn tả đời sống nghèo khó của mẹ: túp lều, lợp lá lợp tranh, lưỡi liềm, bàn chân thô, bùn lấm.

Câu 3:

Nội dung: Câu thơ như một lời nhắc nhở thế hệ sau phải biết giữ gìn truyền thống của dân tộc, biết ghi nhớ và biết ơn giá trị của dân tộc mình.

Câu 4:

Hình ảnh dân tộc Việt Nam thể hiện tinh thần yêu nước, phẩm chất, tinh thần tốt đẹp, sự dũng cảm, kiên cường, không ngại khó khăn thử thách.

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question