Đọc hiểu Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng

Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, hãy cùng Hocmai360 trả lời câu hỏi Đọc hiểu Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng để rút ra những thông điệp cho riêng mình.

Đọc hiểu Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng
Đọc hiểu Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng

Đọc hiểu Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng 

Câu 1: (NB) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2: (TH) Theo đoạn trích, thế nào là làm tròn “sứ mệnh” của mình?

Câu 3: (TH) Chỉ ra sự tương đồng và sự khác biệt giữa “sứ mệnh” của ông già Noel, siêu nhân, anh hùng với “sứ mệnh” của người ca sĩ, người công nhân vệ sinh môi trường được nêu trong đoạn trích.

Câu 4: (VD) Rút ra một thông điệp có ý nghĩa với anh/chị.

Đọc hiểu Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

Câu 2: 

Theo đoạn trích: tìm được giá trị của mình và lan toả, thì đó là cống hiến, là làm tròn “sứ mệnh” của mình rồi.

Câu 3: 

- Sự tương đồng: “sứ mệnh” của ông già Noel, siêu nhân, anh hùng và “sứ mệnh” của người ca sĩ, người công nhân đều là sống cống hiến, đem giá trị của mình để lan toả, phục vụ cho xã hội. Đó đều là những sứ mệnh đẹp đẽ, đáng được ngợi ca và trân trọng.

- Sự khác biệt: “sứ mệnh” của ông già Noel, anh hùng, siêu nhân mang tầm vóc lớn lao, cần có tài năng và sức mạnh phi thường để thực hiện; “sứ mệnh” của người ca sĩ, người công nhân khiêm nhường, lặng thầm, có thể thực hiện nhờ khả năng và sự cố gắng của bản thân.

Câu 4:

Qua đoạn trích em rút ra được thông điệp: Mỗi chúng ta sinh ra đều có một sứ mệnh riêng của bản thân mình, cần nhận thức được hướng đi đúng cho cuộc đời, biết sống cống hiến, giúp đỡ mọi người xung quanh.

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question