Đọc hiểu Câu chuyện cuối tuần sức mạnh của tinh thần kỷ luật

Cùng Hocmai360 hướng dẫn trả lời Đọc hiểu Câu chuyện cuối tuần sức mạnh của tinh thần kỷ luật để thấy được tầm quan trọng của kỷ luật.

Đọc hiểu Câu chuyện cuối tuần sức mạnh của tinh thần kỷ luật
Đọc hiểu Câu chuyện cuối tuần sức mạnh của tinh thần kỷ luật

Đọc hiểu Câu chuyện cuối tuần sức mạnh của tinh thần kỷ luật

Câu 1 (NB). Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2 (TH). Theo văn bản, tính kỷ luật mang đến cho bạn những lợi ích nào?

Câu 3 (TH). Vì sao tác giả cho rằng: Kỷ luật còn là người thầy lớn hướng dẫn từng bước đi của bạn?

Câu 4 (VD). Anh /chị rút ra được những bài học gì từ quan điểm của người viết?

Đọc hiểu Câu chuyện cuối tuần sức mạnh của tinh thần kỷ luật

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

Câu 2: 

Theo văn bản, tính kỷ luật mang đến cho bạn những lợi ích:

- Mang lại niềm đam mê, sự quyết tâm, tinh thần không bỏ cuộc .

- Giữ vững cảm hứng, hoàn thành ý tưởng ban đầu, can đảm thực hiện tới cùng.

- Kỉ luật còn là người thầy lớn hướng dẫn từng bước đi của ta.

Câu 3:

Tác giả cho rằng: Kỷ luật còn là người thầy lớn hướng dẫn từng bước đi của bạn vì kỉ luật dạy cho ta những bài học, rút ra được những kinh nghiệm để ta sống có nguyên tắc hơn, không ngừng nỗ lực, cố gắng.

Câu 4:

Từ quan điểm người viết rút ra được nhiều bài học quý giá như mỗi chúng ta sống cần có kỷ luật, có quyết tâm, không ngại khó khăn thử thách, luôn cố gắng, nỗ lực để cải thiện bản thân mỗi ngày.

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question