Yếu tố trữ tình trong tuỳ bút, tản văn là

Câu hỏi: Yếu tố trữ tình trong tuỳ bút, tản văn là

Trả lời:

Yếu tố trữ tình trong tuỳ bút, tản văn là yếu tố thể hiện trực tiếp tình cảm, cảm xúc của cái tôi tác giả trong tuỳ bút hay của người kể chuyện, quan sát, miêu tả trong tản văn.

Đỗ Xuân Quỳnh
23/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question