Xác định các biện pháp tu từ trong câu thơ sau Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ:

Câu 18: Xác định các biện pháp tu từ trong câu thơ sau Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ:

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”

(Ngắm trăng – Hồ Chí Minh)

A. Ẩn dụ, hoán dụ

B. Nhân hóa, so sánh

C. Nhân hóa, điệp từ

D. Hoán dụ, so sánh

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Kiến thức về các biện pháp tu từ

- Câu trên được sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua hình ảnh trăng “ngắm nhà thơ”. Ở đây, ánh trăng được thi nhân tưởng tượng như một con người có ánh mắt và tâm hồn. Ánh trăng và con người như hòa vào làm một, gắn bó thân thiết, trở thành tri âm, tri kỉ của nhau.

- Ngoài ra, biện pháp điệp từ “ngắm” được lặp lại hai lần diễn tả trạng thái chăm chú, giao hòa, say mê giữa hai người bạn tri kỉ là trăng và người thi nhân.

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
3/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question