Viết Viết hướng dẫn thực hiện một công việc trang 99 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Đề bài: Viết hướng dẫn các bước làm một đồ chơi em yêu thích.

Câu 1: Chuẩn bị.

- Em chọn đồ chơi nào để viết hướng dẫn? (đồ chơi làm bằng đất sét, bằng giấy, bằng bông,...)

- Cần chuẩn bị dụng cụ, vật liệu gì để làm đồ chơi?

- Khi làm đồ chơi cần thực hiện những bước nào?

Lời giải:

- Em chọn đồ chơi là bằng giấy để viết hướng dẫn.

- Cần chuẩn bị dụng cụ, vật liệu :

+ Giấy màu, giấy trắng

+ Bút, kéo và keo dán

- Khi làm đồ chơi cần thực hiện những bước là:

+ Bước 1: Vẽ các hình như hình 1 lên giấy màu xanh lam, còn hình thoi làm mỏ thì vẽ trên giấy màu đỏ. Sau đó cắt các hình đấy ra.

+ Bước 2: Ở hai đầu dải giấy chữ nhật dài cắt thành khe, cẩn thận không để đứt lìa.

+ Bước 3: Gấp và dán hình chữ nhật nhỏ thành ống tròn. Phần chữ nhật còn lại gài đuôi giấy vào nhau tại vị trí đã cắt khe.

+ Bước 4: Gập phần cánh và phần mỏ theo đường nét đứt. Sau đó dán các bộ phận vào nhau như hình dưới. Vẽ thêm mắt, hoặc dán mắt lên. Vậy là đã hoàn thành chim bằng giấy dễ thương.

Câu 2: Lập dàn ý.

Viết Viết hướng dẫn thực hiện một công việc trang 99 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Chuẩn bị:
+ Giấy màu, giấy trắng
+ Bút, kéo và keo dán

- Cách làm đồ chơi bằng giấy hình con chim:

+ Bước 1: Vẽ các hình như hình 1 lên giấy màu xanh lam, còn hình thoi làm mỏ thì vẽ trên giấy màu đỏ. Sau đó cắt các hình đấy ra.

+ Bước 2: Ở hai đầu dải giấy chữ nhật dài cắt thành khe, cẩn thận không để đứt lìa.

+ Bước 3: Gấp và dán hình chữ nhật nhỏ thành ống tròn. Phần chữ nhật còn lại gài đuôi giấy vào nhau tại vị trí đã cắt khe.

+ Bước 4: Gập phần cánh và phần mỏ theo đường nét đứt. Sau đó dán các bộ phận vào nhau như hình dưới. Vẽ thêm mắt, hoặc dán mắt lên. Vậy là đã hoàn thành chim bằng giấy dễ thương.

Câu 3: Viết hướng dẫn theo dàn ý đã lập.

Lời giải:

Để có một chú chim bằng giấy, chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và làm theo hướng dẫn  sau:

- Chuẩn bị:

+ Giấy màu, giấy trắng
+ Bút, kéo và keo dán

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vẽ các hình như hình 1 lên giấy màu xanh lam, còn hình thoi làm mỏ thì vẽ trên giấy màu đỏ. Sau đó cắt các hình đấy ra.

+ Bước 2: Ở hai đầu dải giấy chữ nhật dài cắt thành khe, cẩn thận không để đứt lìa.

+ Bước 3: Gấp và dán hình chữ nhật nhỏ thành ống tròn. Phần chữ nhật còn lại gài đuôi giấy vào nhau tại vị trí đã cắt khe.

+ Bước 4: Gập phần cánh và phần mỏ theo đường nét đứt. Sau đó dán các bộ phận vào nhau như hình dưới. Vẽ thêm mắt, hoặc dán mắt lên. Vậy là đã hoàn thành chim bằng giấy dễ thương.

Vậy là chúng ta đã có một chú chim bằng giấy rất đáng yêu và dễ thương. Chúc các bạn làm thành công món đồ chơi này nhé .

 Câu 4: Đọc soát và chỉnh sửa.

- Cách trình bày các bước

- Cách dùng từ, đặt câu

Lời giải:

Hs đọc soát và chỉnh sửa bài hướng dẫn của mình.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question