Viết Viết báo cáo thảo luận nhóm trang 36 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Chủ đề

VIẾT BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ để dưới đây:

Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn.

Chủ đề 2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Chủ đề 3: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường.

Câu 1: Dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở Bài 7, viết báo cáo theo yêu cầu của đề bài.

Lưu ý: Dùng dấu gạch ngang đánh dấu mỗi kết quả thảo luận.

Lời giải:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO

VIỆT NAM 20 THÁNG 11

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4A

Hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại phòng học lớp 4A, nhóm 2 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11".

Thành phần tham gia:

- Anh Thư (chủ tọa)

- Nhã Kỳ (thư kí)

- Ngọc Mai ,Khánh Huyền, Việt Quang, Thanh Tùng, Quốc Dũng, Ngọc Tú, Ánh Linh, Thanh Hiền, Trường Kiên, Hồng Nhung, Kim Oanh (thành viên), Ngọc Linh, Hải Yến.

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

+ Phát động kế hoạch thi đua hoa điểm 10: Ngọc Mai

+ Thành viên tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11: Quốc Dũng, Ánh Linh, Thanh Hiền, Trường Kiên, Hồng Nhung

+ Trang trí lớp: Khánh Huyền, Kim Oanh, Ngọc Tú.

+ Tham gia thi đấu các môn thể thao: Việt Quang, Thanh Tùng,Ngọc Linh, Hải Yến

Người viết báo cáo

Thư kí (kí tên)

Nhã Kỳ

Câu 2: Đọc soát và chỉnh sửa báo cáo.

a. Đọc lại bài làm của em để phát hiện lỗi.

Viết Viết báo cáo thảo luận nhóm trang 36 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

b. Chỉnh sửa lỗi báo cáo (nếu có).

Đọc lại bài viết của em và chỉnh sửa theo nhận xét của thầy cô.

Lời giải:

Học sinh đọc lại bài viết và kết hợp với lời nhận xét từ thầy cô và chỉnh sửa nếu có sai sót.

 

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question