Viết: Trăng trên biển trang 18 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe - viết:

Trăng trên biển

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng! Màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. Bầu trời cũng sáng xanh lên. Mặt nước lóa sáng. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi.

(Theo Trần Hoài Dương)

Lời giải:

- Em nghe cô giáo đọc và hoàn thiện bài chính tả vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

- Viết hoa chữ cái đầu câu: Trăng, Duy, Đẹp, Màu, Càng, Mặt, Cả.

- Trình bày sạch, đẹp

Câu 2: Làm bài tập a hoặc b

a. Chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông

Viết: Trăng trên biển trang 18 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ăt hoặc ăc có nghĩa như sau:

- Tàu thuyền vướng vào chỗ cạn không đi được

- Hoạt động thu hoạch lúa

- Làm sạch quần áo bằng cách vò, giũ trong nước

Lời giải:

a. sinh sôi, san sẻ,

xào xạc, sáng sủa

b.

- Tàu thuyền vướng vào chỗ cạn không đi được: mắc cạn

- Hoạt động thu hoạch lúa: gặt lúa

- Làm sạch quần áo bằng cách vò, giũ trong nước: giặt

Câu 3: Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2

Lời giải:

- Mẹ em đi gặt lúa từ sáng sớm.

- Em tự giặt áo trắng của mình.

- Tiếng lá rơi xào xạc.

- Xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Vận dụng: Kể cho người thân nghe câu chuyện Cóc kiện Trời và chia sẻ cảm nghĩ của em về nhân vật cóc.

Lời giải:

- Em nhớ lại câu chuyện và kể cho người thân nghe.

- Em thích nhân vật cóc trong câu chuyện Cóc kiện Trời. Cóc là một nhân vật không những thông minh mà còn vô cùng dũng cảm, lanh lợi.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question