Viết Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng trang 91 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe thầy cô giáo nhận xét chung.

Lời giải:

Hs lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi chép để sửa chữa.

Câu 2: Đọc nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn em viết.

- Đoạn văn có đủ mở đầu, triển khai, kết thúc không?

- Những điều em tưởng tượng có kết nối với câu chuyện không? Đoạn văn có mắc lỗi về dùng từ, viết câu, chính tả không?

Lời giải:

- Em đọc nhận xét để biết ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn em viết

- Trao đổi với bạn bè và rút ra kinh nghiệm cho bản thân những lỗi cần khắc phục

- Phát triển những ưu điểm mà bản thân có.

Lưu ý: + Đoạn văn có đủ mở đầu, diễn biến và kết thúc.

Câu 3: Trao đổi với bạn để tìm cách sửa lỗi, khắc phục nhược điểm trong bài làm của mình. Viết lại câu văn em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.

Lời giải:

Hs trao đổi với bạn và viết lại hoàn chỉnh bài làm của mình.

Câu 4: Đọc bài làm của các bạn trong nhóm hoặc bài làm được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập.

Viết Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng trang 91 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

Điều em muốn học tập từ các bạn trong nhòm là:

- Cách viết mở đầu có sức cuốn hút.

- Cách viết kết bài gây bất ngờ hoặc có sức gợi mở.

- Những chi tiết tưởng tượng độc đáo, thú vị, có nhiều sáng tạo.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question