Viết Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến trang 25 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe thầy cô giáo nhận xét chung.

Lời giải: 

Học sinh chăm chú lắng nghe thầy cô nhận xét.

Ghi lại những nhận xét, nội dung học tập để rút kinh nghiệm cho mình.

Câu 2: Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô rồi sửa chữa lỗi.

Viết Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến trang 25 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

Học sinh xem lại cách viết mở đầu, triển khai, kết thúc; cách trình bày lí do và dẫn chứng; cách dùng từ, đặt câu; chính tả. Kết hợp với nhận xét của giáo viên và sửa chữa bài làm cho phù hợp.

Câu 3: Đọc bài làm của bạn và nêu những điều em muốn học tập.

Lời giải:

- Cách viết mở đầu, triển khai, kết thúc: Sử dụng mở bài gián tiếp, cách kết thúc là câu cảm thán ấn tượng.

- Cách trình bày lí do và dẫn chứng: rõ ràng, rành mạch, hấp dẫn.

- Cách dùng từ, đặt câu: sử dụng các câu nêu cảm xúc, các biện pháp tu từ và từ ngữ ấn tượng.

- Chính tả: không viết sai chính tả, không tẩy xóa.

Câu 4: Viết lại một số câu văn cho hay hơn.

Lời giải:

HS tiến hành viết lại một số câu văn cho hay hơn.

Vận dụng: Cùng người thân thì tìm nhanh danh từ thuộc 2 nhóm.

Viết Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến trang 25 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Danh từ chỉ động vật hoang dã: hổ, báo, hươu, nai, vượn,…

- Danh từ chỉ cây ăn quả: cam, hồng, táo, hồng xiêm,…

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question