Viết Trả bài văn kể lại một câu chuyện trang 68 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Nghe thầy cô giáo nhận xét chung.

Lời giải:

Hs lắng nghe thầy cô nhận xét chung.

Câu 2: Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm trong bài.

Viết Trả bài văn kể lại một câu chuyện trang 68 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

HS đọc lại bài làm và nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm trong bài từ đó rút kinh nghiệm cho bài sau.

Câu 3: Đọc bài làm của các bạn trong nhóm hoặc bài được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập.

Lời giải:

Hs đọc bài làm của các bạn trong nhóm hoặc bài được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập như:

- Bài làm có đủ mở bài, thân bài, kết bài.

- Sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự thời gian và không gian hợp lý.

- Kể đầy đủ các sự việc chính.

- Dùng từ và viết câu đúng.

- Không sai lỗi chính tả.

Câu 4: Sửa lỗi trong bài (nếu có) hoặc viết lại một đoạn cho hay hơn.

Lời giải:

Hs tiến hành sửa lỗi hoặc viết lại một đoạn cho hay hơn.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question