Viết Tìm hiểu cách viết đơn trang 104 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Đọc đơn dưới đây và trả lời câu hỏi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ SÁNG TẠO

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Hoà.

Em tên là: Vũ Nam Hải, học sinh lớp 4C.

Em viết đơn này xin được trình bày với Ban Giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay, nhà trường đang mở nhiều câu lạc bộ sau giờ học để học sinhphát huy năng khiếu và sở thích. Em thấy mình phù hợp với các hoạt động củaCâu lạc bộ Sáng tạo. Vì thế, em viết đơn này đề nghị nhà trường cho phép emtham gia Câu lạc bộ Sáng tạo vào chiều thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

Em xin hứa sẽ nhiệt tình tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức vàluôn chấp hành nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh

Trung Hoà, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Người viết đơn

Vũ Nam Hải

a. Đơn trên được viết nhằm mục đích gì?

b. Đơn do ai viết? Đơn được gửi cho ai?

c. Người viết đã trình bày những gì trong đơn?

d. Đơn gồm có những mục nào? Nêu cách sắp xếp các mục đó.

Lời giải:

a. Đơn trên được viết nhằm mục đích xin tham gia câu lạc bộ sáng tạo.

b. Đơn do bạn Vũ Nam Hải, học sinh lớp 4C viết.

Đơn được gửi cho Ban Giám hiệu Trường tiểu học Trung Hòa.

c. Người viết đã trình bày những điều trong đơn là:

- Lí do viết đơn: Hiện nay nhà trường đang mở nhiều câu lạc bộ sau giờ học để học sinh phát huy năng khiếu và sở thích. Em thấy mình phù hợp với các hoạt động của Câu lạc bộ Sáng tạo. Vì thế, em viết đơn này đề nghị nhà trường cho phép em tham gia Câu lạc bộ Sáng tại vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.

- Lời hứa: Em xin hứa sẽ nhiệt tình tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức và luôn chấp hành nội quy của Câu lạc bộ.

- Lời cảm ơn: Em xin chân thành cảm ơn.

d. Đơn gồm có các mục: Quốc hiệu, tiêu ngữ; tên đơn; nơi nhận đơn, nội dung đơn; địa điểm, thời gian viết đơn; ý kiến phụ huynh chữ kí và họ tên người viết đơn.

Cách sắp xếp các mục:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ.

- Tên đơn.

- Nơi nhận đơn

- Nội dung đơn

- Ý kiến phụ huynh

- Địa điểm, thời gian viết đơn

- Chữ kí và họ tên người viết đơn

 Câu 2: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đơn.

- Hình thức của đơn.

- Nội dung của đơn.

Lời giải:

Những điểm cần lưu ý khi viết đơn:

- Hình thức của đơn: trình bày đầy đủ các mục cần có theo đúng quy định:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tên đơn

+ Nơi nhận đơn

+ Nội dung đơn

+ Địa điểm, thời gian viết đơn

+ Chữ kí và họ tên người viết đơn

- Nội dung của đơn bao gồm: giới thiệu bản thân, lí do viết đơn, lời hứa, lời cảm ơn; câu từ trong sáng, rõ ràng, rành mạch; thông tin phải chính xác, không viết dài dòng.

Vận dụng: Trao đổi với người thân về một tình huống cần viết đơn.

Lời giải:

Một tình huống cần phải viết đơn đó là: Khi em bị ốm, phải viết đơn xin nghỉ học.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question